Uhhh, glavni ulaz. Tako mainstream

Markovi prijatelji, Borko, Branko i Dinko, u bolnicu su, jasno, ušli na sporedni ulaz.